Hester Solomon 'The self in transformation: the passage from a two – to a three – dimensional internal world' JAP, 1998, 43, 225-238

Autorka wyjaśnia jedno z kluczowych jungowskich pojęć – Self, które związane jest z ideą transformacji energii unii psyche-soma. Transformacja jest dokonywana wokół teleologicznych zasad. Natomiast angielski psychoanalityk Fordham wprowadził model pierwotnego self i opisał zjawisko deintegracji oraz reintegracji.
Dwuwymiarowy model self opiera się na doświadczeniu samo zamknięcia się self w samym sobie bez wyjścia ku 3 wymiarowi czyli relacji. Stąd tego typu pacjent może czuć głębokie poczucie pustki – samo uwięzienia.
Pustka wewnętrzna tworzy się z doświadczenia małego dziecka – na niemowlęcym poziomie, które kierując swoją relację do matki nie napotkało odpowiedzi i nastąpiła pustka psychiczna. Autorka opisuje przebieg terapii z pacjentką, która była zaszokowana sytuacją , gdzie inny umysł – terapeuty miał zdolność empatycznego myślenia o jej wewnętrznym „ja”. Pacjentka bowiem ciągle powtarzała w swoim życiu doświadczenie bycie nie potwierdzoną przez matkę. Brak poczucia własnego self powoduje szeroką rozumianą identyfikację z światem: krajobraz, kawałki muzyki, głos analityka. A jednocześnie pacjent nie ma poczucia percepcji siebie i kompensuje to w różny sposób, np. poprzez fizyczną aktywność. „Ja” (self) pacjentki nie miało w sobie możliwości bycie kreatywnym w relacji do innych.

Hester Solomon 'The self in transformation: the passage from a two – to a three – dimensional internal world’ JAP, 1998, 43, 225-238