Najbliższe wystąpienia

„W dążeniu do głębi. Analiza marzeń sennych w ujęciu jungowskim”. Katowice, „TuPrzystajń”, 4-5 listopad 2023 r. 

O mnie

psychoanalityk jungowski katowice

Jestem doświadczonym, certyfikowanym psychoterapeutą jungowskim Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także dyplomowanym psychoanalitykiem jungowskim z ponad 20-letnią praktyką kliniczną zdobytą m.in. na  Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz  w Poradni Zdrowia Psychicznego. Posiadam duże doświadczenie w pracy z  osobami cierpiącymi na nerwicę, w tym napady paniki, stanami depresyjnymi, psychotycznymi  oraz szeroko rozumianymi zaburzeniami emocjonalnymi. Pracuję z pacjentami spotykając się raz w tygodniu, a jeśli to konieczne, również bardziej intensywnie. Jestem przekonany, że relacja terapeutyczna jest żywą współpracą, która oferuje ludziom możliwość, by bezpiecznym sposób zbadać ich trudności oraz aspiracje. Oferuję początkową konsultację, na której można wspólnie zobaczyć, jaki typ pomocy jest potrzebny – czy krótkoterminowy czy długoterminowa intensywna terapia. Mogę również zarekomendować innych psychoterapeutów lub ośrodki, gdyby to było pomocne. Moim doświadczeniem dzielę się występując na konferencjach psychoterapeutycznych oraz pisząc artykuły do różnych czasopism.

Co daje psychoterapia?

Jest wiele różnych rodzajów psychoterapii. Głównym jej celem jest zrozumienie naszego zachowania oraz tego, co je motywuje. W ten sposób dokonujemy zmiany, która umożliwia zajęcia lepszego miejsca w swoim życiu.

Psychoterapia jungowska jest podjęciem przez pacjenta i terapeutę lepszego zrozumienia nieświadomych procesów, które mają miejsce w naszym umyśle i wyrażają się we wszystkich naszych relacjach. Nasze wcześniejsze doświadczenia, w tym z okresu dzieciństwa, są ważne w kształtowaniu sposobu, w jaki pracuje nasz umysł i przeprowadza procesy myślowe. Psychoterapia jungowska oferuje nie tylko poradzenie sobie z objawami psychicznymi.
Pozwala dotrzeć do głębszego poziomu psychiki, poznać negatywne myśli oraz sposobu na ich zmianę. Daje siłę do stawianiu oporu pokusom stojącym za negatywnymi myślami.

psychoanalityk jungowski katowice

Publikacje

Zbiór artykułów opublikowanych w różnych gazetach i czasopismach, w których opisywane są najważniejsze problemy emocjonalne w obecnych czasach. Są w nich zawarte wskazówki dotyczące radzenia sobie z występującymi trudnościami natury psychicznej.

psychoanalityk jungowski katowice

Wystąpienia i video

Krótki opis wystąpień naukowych podczas konferencji i zebrań naukowych, na których była prezentowana praca kliniczna obejmująca różne aspekty psychiki oraz występujące na tym tle dolegliwości i symptomy. Uzupełnione o prezentacje video niektórych wystąpień.

psychoanalityk jungowski katowice

Recenzje artykułów

Recenzje kilkudziesięciu artykułów zamieszczonych w Journal of Analitycal Psychology, wiodącym czasopiśmie jungowskim, w których prezentowane są publikacje najbardziej cenionych psychoanalityków.