Co na to psychologia jungowska? Webinar PTPA, 06.06.2020

Co na to psychologia jungowska? Webinar PTPA, 06.06.2020

Psychologia jungowska nie aspiruje do rangi ekspertów, którzy są w stanie wyjaśnić ludziom problemy zachodzące w okresie obecnej pandemii. Natomiast może zaproponować pogłębienie rozumienia obecnych zjawisk i odkrycia w tym potrzebnego nam wszystkim kierunku. Obecny czas to spotkanie przeciwieństw. Po latach, których nasza cywilizacja dążyła do mocy i siły, przychodzi nam spotkać się z kruchością i niepewnością. Jung nazwał to zjawisko enantiodromia, posiłkując się poglądami filozofa Heraklita, który już w starożytnej Grecji zauważył, że wcześniej czy później wszystko przechodzi w swoje przeciwieństwo.