„Pieniądz w relacji terapeutycznej” – Repetytorium dla psychoterapeutów, SAJ 11.09.2021 r.

„Pieniądz w relacji terapeutycznej” – Repetytorium dla psychoterapeutów, SAJ 11.09.2021 r.

Szukając znaczenia pieniądza w relacji terapeutycznej starałem się dotrzeć do pierwszych źródeł mówiących na ten temat, czyli do Freuda i Junga. Freud łączył pieniądze z fazą analną i doświadczeniem przez dziecka stolca jako pierwszego niezależnego elementu jaki wydaje z siebie. Opublikował on o tym dwie prace: pierwszą w 1908 roku, a drugą w 1917 r. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej publikacji Junga o pieniądzu. On pochodził z ubogiej rodziny, natomiast ożenił się z jedną z najbogatszych wówczas kobiet w Europie. Czy to był jeden z powodów, że  nie zajmował się rozumieniem pieniądza w analitycznym sensie? Z kolei Freud,