"Pieniądz w relacji terapeutycznej" - Repetytorium dla psychoterapeutów, SAJ 11.09.2021 r.

Szukając znaczenia pieniądza w relacji terapeutycznej starałem się dotrzeć do pierwszych źródeł mówiących na ten temat, czyli do Freuda i Junga. Freud łączył pieniądze z fazą analną i doświadczeniem przez dziecka stolca jako pierwszego niezależnego elementu jaki wydaje z siebie. Opublikował on o tym dwie prace: pierwszą w 1908 roku, a drugą w 1917 r. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej publikacji Junga o pieniądzu. On pochodził z ubogiej rodziny, natomiast ożenił się z jedną z najbogatszych wówczas kobiet w Europie. Czy to był jeden z powodów, że  nie zajmował się rozumieniem pieniądza w analitycznym sensie? Z kolei Freud, ojciec wielodzietnej rodziny, również przez długie lata zmagał się z brakiem pieniędzy. W sposób obrazowy pokazał reżyser filmu „Niebezpieczna metoda”, w którym jest scena, gdzie Jung i Freud wsiadają na statek do Ameryki. Jung idzie do pierwszej klasy, a Freud do kabiny przeznaczonej dla niższych warstw społecznych.  Freud był w trudnej sytuacji finansowej przez długie lata swojego życia, walczył o utrzymanie finansowej odpowiedzialności, zmagając się też z uczuciem rozgoryczenia bycia w długach a jego dyskomfort na temat ubóstwa łączył w umyśle z swoim ojcem i jego „szczodrą rozrzutnością”. Jednakże wielu badaczy podkreśla, że problemy finansowe Freuda były związane bardziej z jego wewnętrznym sensem deprywacji niż faktycznie przeżywanym ubóstwem. Używane jest nawet określenie na dom Freuda „poorhouse neurosis” – czyli neurotyczny przytułek.  

„Pieniądz w relacji terapeutycznej” – Repetytorium dla psychoterapeutów, SAJ 11.09.2021 r.