KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROWADZENIA TERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH I PSYCHODYNAMICZNYCH W POLSCE

L. Kalita, M. Giza i współpracownicy „Kompetencje do prowadzenia terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych w Polsce” PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021 strony: 51–66.

Artykuł zawiera usystematyzowany opis kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej osób dorosłych. Osoba dysponująca takimi kwalifikacjami posługuje się aktualną wiedzą z zakresu teorii psychoanalitycznej i psychopatologii oraz ma umiejętności techniczne prowa- dzenia psychoterapii psychoanalitycznej/psychodynamicznej. Samodzielnie diagnozuje stan psychiczny pacjenta i konceptualizuje go w odniesieniu do wiedzy psychodynamicznej. Zgodnie z wiedzą dotyczącą skuteczności psychoterapii potrafi zaproponować pacjentowi najbardziej efektywną i skuteczną formę pomocy. Potrafi formułować diagnozę psychodynamiczną i w klarowny sposób przekazać ją pacjentowi. Używa swoich kompetencji i posługuje się wspierającymi procesy emocjonalne technikami terapii, które w efektywny sposób rozwiązują problemy pacjenta. Posługuje się umiejętnościami interperso- nalnymi w kontakcie z pacjentem z poszanowaniem jego wolności i autonomii. Podejmuje współpracę z innymi specjalistami zajmującymi się terapią i profilaktyką zaburzeń psychicznych. Osoba mająca kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej osób dorosłych korzysta z superwizji i doskonali swoje metody pracy tak, aby jej działania były zgodne ze współczesną wiedzą, zasadami profesjonalnymi i zawodowym kodeksem etycznym.

KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROWADZENIA TERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH I PSYCHODYNAMICZNYCH W POLSCE