Kiedy jestem kompetentny? Zebranie Naukowe Śląskiego Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Gliwice, 18.11.2021 r.

Rozwój ścieżki szkoleniowej pokazuje kierunek, w którym akcent jest przeniesiony z odpowiadania na potrzeby uczestników na rzecz zinstytucjonalizowanego podejścia do szkolenia. Obecnie osoby rozpoczynające kurs otrzymują przewodnik, w którym wszystko jest opisane, etapy szkolenia są wyjaśnione krok po kroku a zasady przystępowania do egzaminów szczegółowo przedstawione. Chciałbym podkreślić, że identyfikuję się z tym kierunkiem. Zapewnia on bowiem odejście od uznaniowego podejścia w szkoleniu do sformułowania transparentnych i uniwersalnych zasad. A osoby prowadzący szkolenia czują się odpowiedzialne za „podtrzymanie standardów”. 

Właśnie ten proces opisuje artykuł opublikowany w najnowszym numerze „Psychoterapii” pt.   ”Kompetencje potrzebne do prowadzenia terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych w Polsce”, który został wspólnie opracowany przez osiem stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych. Artykuł opisujący 6 obszarów kompetencji psychoterapeuty, potwierdzonych przez kilkadziesiąt różnych umiejętności terapeutycznych. Jednym z najważniejszych celów tej publikacji i aktywnego uczestnictwa w pracach przez zespół roboczy Federacji było przeciwdziałanie marginalizacji podejść psychoanalitycznych oraz dążenie do umocowania ich w ewentualnie nadchodzących ustawach.  Publikacja w czasopiśmie po pierwsze naukowym (anonimowo recenzowanym), a po drugie wydawanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wyraźnie pokazuje, że to podejście potrafi niezwykle precyzyjnie opisać wymagane standardy, które jednocześnie znajdują się w głównym nurcie terapeutycznym w Polsce.

Kiedy jestem kompetentny? Zebranie Naukowe Śląskiego Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Gliwice, 18.11.2021 r.