Ronald Britton „Narcissistic disorders in clinical practice” JAP, 2004, 49, 477 –490.

Ronald Britton  „Narcissistic disorders in clinical practice” JAP, 2004, 49, 477 –490.

Autor rozróżnia trzy typy narcystycznego zaburzenia: borderline (cieńka skóra), aloof (powściągliwy, zdystansowany), „as – if” – fałszywe „ja”. Pierwsza opcja narcyzmu to obrona przed niekorzystną relacją z obiektem, druga stanowi manifestację wrogości do obiektu. Autor artykułu przypomina poglądy Freuda, który opisał miłość siebie jako substytut miłości matki w narcyzmie, a jego uczeń Abraham zawiść promującą narcyzm. Pierwsza praca Freuda na ten temat pochodzi z 1910 roku. Początkowo narcyzm był rozumiany jako forma miłości siebie przez młodego mężczyznę przypominająca miłość matki do niego. Freud zauważa, że pierwotna „happy love” jest esencją narcyzmu. Uważa się obecnie, że istnieją 2 rodzaje narcyzmu: jeden