KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROWADZENIA TERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH I PSYCHODYNAMICZNYCH W POLSCE

KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROWADZENIA TERAPII PSYCHOANALITYCZNYCH I PSYCHODYNAMICZNYCH W POLSCE

L. Kalita, M. Giza i współpracownicy „Kompetencje do prowadzenia terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych w Polsce” PSYCHOTERAPIA 2 (197) 2021 strony: 51–66. Artykuł zawiera usystematyzowany opis kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej osób dorosłych. Osoba dysponująca takimi kwalifikacjami posługuje się aktualną wiedzą z zakresu teorii psychoanalitycznej i psychopatologii oraz ma umiejętności techniczne prowa- dzenia psychoterapii psychoanalitycznej/psychodynamicznej. Samodzielnie diagnozuje stan psychiczny pacjenta i konceptualizuje go w odniesieniu do wiedzy psychodynamicznej. Zgodnie z wiedzą dotyczącą skuteczności psychoterapii potrafi zaproponować pacjentowi najbardziej efektywną i skuteczną formę pomocy. Potrafi formułować diagnozę psychodynamiczną i w klarowny sposób przekazać ją pacjentowi. Używa swoich kompetencji i posługuje się wspierającymi procesy emocjonalne