Verena Kast 'COMPLEXES AND IMAGINATION’ JAP,2014, 59, 680-694

Verena Kast 'COMPLEXES AND IMAGINATION’ JAP,2014, 59, 680-694

Dla autorki artykułu aktywna wyobraźnia oznacza skoncentrowanie się na fantazjach i pozwolenie im płynąć i obserwować co się wydarzy. Na przykład „widzę ptaka i podążam za tym”. Pojawia się krajobraz i pomiędzy tym zaczynają się emocje. Z kolei dla Junga szczególnie ważne było wyeliminowanie krytykującego elementu w tworzeniu wyobrażenia. Wyobrażenie jest formą psychicznej energii, która dotąd nie mogla się pojawić. Verena Kast powołuje się na pracę Junga „Red Book”, w której opisuje proces związany z wyobrażeniami, w tym z jego doświadczeniem kontaktu z wewnętrzną figurą starego mędrca. To nie oznacza, że on był mędrcem, natomiast oznaczało to, że on uznawał