Verena Kast 'COMPLEXES AND IMAGINATION' JAP,2014, 59, 680-694

Dla autorki artykułu aktywna wyobraźnia oznacza skoncentrowanie się na fantazjach i pozwolenie im płynąć i obserwować co się wydarzy. Na przykład „widzę ptaka i podążam za tym”. Pojawia się krajobraz i pomiędzy tym zaczynają się emocje. Z kolei dla Junga szczególnie ważne było wyeliminowanie krytykującego elementu w tworzeniu wyobrażenia.
Wyobrażenie jest formą psychicznej energii, która dotąd nie mogla się pojawić.
Verena Kast powołuje się na pracę Junga „Red Book”, w której opisuje proces związany z wyobrażeniami, w tym z jego doświadczeniem kontaktu z wewnętrzną figurą starego mędrca. To nie oznacza, że on był mędrcem, natomiast oznaczało to, że on uznawał ją w sobie. Zbyt wielka identyfikacja z figurą prowadzi do tego, że ego traci pewny grunt pod nogami.
Są też ograniczenia płynące z stosowania aktywnej wyobraźni związane z tym, że musi być dobra struktura ego u pacjenta. Natomiast analityk może ją wzmacniać u pacjenta stosując różnego rodzaju techniki aktywnej wyobraźni. Intencją jest dowiedzieć się więcej, odkryć, jakie problemy lub jakie możliwości są schowane pomiędzy emocjonalnymi problemami.

Verena Kast 'COMPLEXES AND IMAGINATION’ JAP,2014, 59, 680-694