"Rozwój osobowości. Etapy życia", Archetypy i życie I Seminarium Jungowskie, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23.06.2018 r. 

Formułując swoją teorię ludzkiego rozwoju, Jung nie miał wątpliwości, że Freud był pierwszym klinicystą we współczesnych czasach, który przedstawił systematyczną wiedzę, jak wydarzenia z dzieciństwa wpływają na rozwój osobowości u osób dorosłych. Natomiast jego idea poszła dalej w kierunku teorii rozwoju osobowości u początku dojrzałości i wieku późnym. Jego koncepcja Self oznacza rozwój człowieka jako całości i tą ideę przeniósł na etapy życia człowieka. Co więcej był przekonany, że wewnętrzny program drugiej połowy życia może kompletnie różny od pierwszej. Wracając jednak do umiejscowienia teorii rozwoju Junga na psychoanalitycznym warto wspomnieć, że Freud jako pierwszy zdefiniował i opisał etapy rozwoju psychoseksualnego w okresie dzieciństwa, Natomiast Jung wydobył na światło dzienne obraz rozwoju człowieka w drugiej połowie życia. Jak zauważa Daniel Levinson: „Freud uznawał dorosłość za etap, w którym przede wszystkim ponownie ujawniają się nieświadome konflikty z okresu wczesnego życia, a nie za czas dalszego rozwoju”, na co Jung położył nacisk.

„Rozwój osobowości. Etapy życia”, Archetypy i życie I Seminarium Jungowskie, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23.06.2018 r.