Mirosław Giza „Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej” w „Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian” pod red. naukową Jolanta Kowal, Marta Kotarba. Wrocław 2022

Mirosław Giza „Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej” w „Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian” pod red. naukową Jolanta Kowal, Marta Kotarba. Wrocław 2022

Streszczenie

Streszczenie Rozdział przedstawia historię jungowskiego programu szkoleniowego, który rozpoczął się w 1998 roku i był pierwszym tego typu projektem w Polsce. Jeszcze w okresie przedwojennym niektórzy polscy psychiatrzy nawiązali kontakt z Carlem Gustavem Jungiem w celu odbycia analizy szkoleniowej. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj doktor Stanisław Komorowski, prawdopodobnie internowany w obozie jenieckim w Szwajcarii w czasie II wojny światowej, jednocześnie student Instytutu Jungowskiego w Zurychu. Wśród listów Junga z lat 1906–1945 można znaleźć jeden napisany do polskiego lekarza. O współpracy doktora Komorowskiego z Jungiem w badaniach nad stresem pourazowym wspominał także Krzysztof Rutkowski (2014). Przełomowym momentem dla rozwoju myśli psychologii analitycznej było wydanie w 1968 roku pierwszej książki Jolande Jacobi, Psychologia C.G.