Mirosław Giza "Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej" w "Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian" pod red. naukową Jolanta Kowal, Marta Kotarba. Wrocław 2022

Streszczenie

Rozdział przedstawia historię jungowskiego programu szkoleniowego, który rozpoczął się w 1998 roku i był pierwszym tego typu projektem w Polsce. Jeszcze w okresie przedwojennym niektórzy polscy psychiatrzy nawiązali kontakt z Carlem Gustavem Jungiem w celu odbycia analizy szkoleniowej. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj doktor Stanisław Komorowski, prawdopodobnie internowany w obozie jenieckim w Szwajcarii w czasie II wojny światowej, jednocześnie student Instytutu Jungowskiego w Zurychu. Wśród listów Junga z lat 1906–1945 można znaleźć jeden napisany do polskiego lekarza. O współpracy doktora Komorowskiego z Jungiem w badaniach nad stresem pourazowym wspominał także Krzysztof Rutkowski (2014). Przełomowym momentem dla rozwoju myśli psychologii analitycznej było wydanie w 1968 roku pierwszej książki Jolande Jacobi, Psychologia C.G. Junga (Jacobi, 1968). Niemniej od tego wydarzenia do momentu zorganizowania profesjonalnego szkolenia pod patronatem Międzynarodowego Towarzy­stwa Psychologii Analitycznej musiało upłynąć 30 lat. W rozdziale omówiono kolejne kroki w osiągnięciu w pełni profesjonalnych standardów szkoleniowych i terapeutycznych przez powołane do tego celu Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Na tym tle rozpatrzono  sytuację zdrowotną polskiego społeczeństwa i konieczność dostosowania wymagań szkoleniowych do rosnących potrzeb społecznych w zakresie korzystania z psychoterapii. Odnosząc się do koniecznego warunku osobistego rozwoju na ścieżce treningowej, podkreślono wpływ kolektywnych procesów nieświadomości na uczestników poszczególnych grup szkoleniowych. Ich znaczenie zostało opisane w artykule “Held in Mind or Hell in Mind”. Group therapy in Poland (Mathers, Noack, Palmer-Barnes, 2006), którego autor, w oparciu o własne doświadczenie zawodowe, pokazuje różnice pomiędzy osiąganymi kompetencjami terapeutycznymi w nurcie psychologii analitycznej a innymi podejściami psychoterapeutycznymi. 

Mirosław Giza „Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej” w „Widzieć w ciemności. Poruszanie się po terytorium zmian” pod red. naukową Jolanta Kowal, Marta Kotarba. Wrocław 2022