Kompleksy i archetypy, SAJ, Warszawa, 3-4.09.2022,

Dlaczego interesujemy się archetypami?

Jung interesował się rozwojem człowieka przez całe życie. Nazwał ten proces indywiduacją. 

Co składa się na rozwój człowieka?

– środowisko

-genetyczne podstawy

-kulturowe, społeczne, cywilizacyjne uwarunkowania.

To wszystko tworzy historię człowieka. I jednocześnie skłania nas do myślenia, dokąd ten proces prowadzi? Co się stanie? Co ma się stać w życiu człowieka? (czy dostrzegacie Państwo różnicę w tych dwóch pytaniach) – tak jednocześnie myślimy o pacjencie. Jung w tym procesie dostrzegał coś: więcej, głębiej, szerzej. W historii dostrzegał obrazy, motywy, które były obecne w kulturze, religii, baśniach, mitach. Nazwał je archetypalnymi. 

Indywiduacja – archetypalne są ze sobą nierozłącznie powiązane.

Jungowski analityk – gdzie znajduje się w swoim wzorcu na indywiduację  osoba i jaki jest jego następny krok?

Kompleksy i archetypy, SAJ, Warszawa, 3-4.09.2022,