„Rozwój Osobowości. Etapy życia”. 13-14.01.2018 r. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa

Jung był pierwszym psychologiem, który stwierdził, że rozwój życia nie decyduje się w pierwszych dwóch dekadach. Faza dojrzałego życia ma szansę na integrację wielu nie świadomych aspektów osobowości.
Jung uznawany jest za prekursora rozwijającej się dziedziny życia jednostki, która nazywa jest obecnie jako rozwój człowieka dorosłego – „Adult Development”. W swojej pracy Etapy Życia napisanej w 1931 r. (C.W. 8) kładzie nacisk na przemianę psychiczną dokonującą się w połowie życia. Nazywa ją „kryzysem” albo trudnym okresem, a swoją tezę ilustruje materiałem empirycznym, który pokazuje skutki niemożności przewidzenia i dostosowania się do wymagań drugiej połowy życia. Jacobi idąc w ślad za Jungiem pisze o dwóch fazach procesu indywiduacji odpowiadające pierwszej i drugiej połowie życia. Także M. Stein zajmował się przemianą psychiczną w połowie życia.
Ogólnie rzecz biorąc, psychologiczne osiągnięcia pierwszej połowy życia polegają się na oddzieleniu się od matki i osiągnięciu silnego ego, na porzuceniu statusu niemowlęctwa i dzieciństwa oraz na identyfikacji z dorosłym. Te umiejętności zakładają późniejsze osiągnięcie pozycji społecznej, partnerstwa lub małżeństwa, rodzicielstwa oraz pracy. W drugiej połowie życia akcent przesuwa się z interpersonalnego zewnętrznego wymiaru na świadomy związek z procesami wewnątrzpsychicznymi. Zależność od ego musi być zamieniona na związek z jaźnią, a poświęcenie się zewnętrznym sukcesom zmodyfikowane tak, by zawierały związek ze znaczeniem i wartościami duchowymi. Jung, mając na uwadze drugą połowę życia, kładzie nacisk na świadomość sensu celu. W drugiej połowie życia zbliżająca się śmierć staje się faktem. Ostatecznie, tym, co odgrywa tu główną rolę, jest stopieļń samoakceptacji, naturalnej pełni czy rozkwitu oraz poczucie dobrze przeżytego życia, które odpowiadało możliwościom jednostki. (INDYWIDUACJA).
Z punktu widzenia struktury psychicznej wyraża się to poprzez uświadomienie funkcji Animy i Animusa i poprzez integrację funkcji podrzędnej.

„Rozwój Osobowości. Etapy życia”. 13-14.01.2018 r. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa