„Ego i Persona. Oś Ego-Self”. 02-03.12.2017 Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa

„Ego i Persona. Oś Ego-Self”. 02-03.12.2017  Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa

Termin persony paradoksalnie jest słabo opisany w piśmiennictwie jungowskim, Jung też mu nie poświęcił tak wiele miejsca jak innym pojęciom. Wynika to najprawdopodobniej z chęci patrzenia na to, co jest głębsze w człowieku. A przecież persona dotyka to co zewnętrzne. Jung też był głęboko zainteresowany introwersją stąd jego badania psychologiczne szły w kierunku poznania innych aspektów psyche. Termin „persona” pochodzi z łaciny i oznaczał w czasach klasycznych maskę noszoną przez aktorów. Stąd persona odnosi się do indywidualnej maski lub twarzy zakładanej do skonfrontowania się z rzeczywistością. Persona może odpowiadać tożsamości płciowej, fazie rozwoju (jak dorastanie), statusowi społecznemu, zajęciu czy zawodowi.

„Fotel czy kozetka? Terapeutyczny setting dzisiaj”

„Fotel czy kozetka? Terapeutyczny setting dzisiaj”

Leczenie terapeutyczne zaproponowane przez Freuda zakładało zredukowanie kontaktu pomiędzy pacjentem a analitykiem do minimum. Freud nie chciał, aby jakiekolwiek reakcje analityka zakłócały percepcję pacjenta. Jung był pierwszym terapeutą, który zaproponował rozmowę z pacjentem siedząc z nim twarzą w twarz. Po załamaniu relacji z Freudem w 1912 roku doszedł do wniosku, że terapia mniej zależy od technicznych uwarunkowań a bardziej od unikalnego dialogu, jaki się rozwija pomiędzy terapeutą a pacjentem. W swojej autobiografii „Wspomnienia, sny myśli” pisał: „Analityk i pacjent siedzą

Będąc osobą homoseksualną w Polsce – pomiędzy prawdziwym a fałszywym self

Będąc osobą homoseksualną  w Polsce – pomiędzy prawdziwym a fałszywym self

Trójkonferencja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  „Obcy.Inny.Taki sam” 20-22.10.2017, Kraków

Dzisiaj nadal wydają się być niezwykle aktualne poglądy Freuda i Junga na zjawisko homoseksualizmu.  Jak wiadomo Freud stał na stanowisko, by życie seksualne człowieka uczynić bardziej wolnym. W 1935 roku Freuda napisał „List do Amerykańskiej Matki”, w którym pisze: „Homoseksualizm…. nie jest z pewnością zaletą, degradacją; nie można go klasyfikować jako choroby; uważamy to jako odmianę seksualnej funkcji…. Jest wielką niesprawiedliwością prześladowanie homoseksualizmu jako przestępstwa – jest to też okrutne”. Z kolei Jung nie pozostawił żadnego odrębnego artykułu przedstawiającego teorię na ten temat, natomiast w opublikowanych przypadkach wypowiada się

Fenomenologia procesu neurotycznego w ujęciu jungowskim

Fenomenologia procesu neurotycznego w ujęciu jungowskim

24-25.06.2016 Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa

Jung nie zgadzał się z powszechną w jego czasach tendencją psychiatryczną do poświęcenia ogromnego wysiłku na stworzenie poprawnej klasyfikacji chorób psychicznych. Uświadomił jednocześnie opinii publicznej, że podstawowe przyczyny nerwicy mają naturę psychogenną. Ąż do I wojny światowej przeważały opinie, zarówno w medycynie, jak w psychiatrii, że sama nerwica oraz wszystkie tzw. choroby psychiczne są chorobami mózgu. Stanowisko Junga polegało na tym, że uważał on osobę z nerwicą za obiekt bardziej godny uwagi niż samą nerwicę. Nerwica nie może być odłączona i rozpatrywana oddzielnie od reszty osobowości, lecz musi być umieszczana i rozpatrywana raczej w

Pieniądz. U progu nowego żywiołu

Pieniądz. U progu nowego żywiołu

Instytut Studiów Kulturowych, 24.03.2017, Czeladź

Żyjemy w okresie, w którym jeszcze nigdy instytucje finansowe nie straciły tak ogromnych pieniędzy jak w minionych dziesięciu latach. Stało się to nie z powodu wojny, chorób masowo ogarniających kontynenty czy pierwotnej recesji, lecz z tego powodu, że zbudowano system finansowy niosący w sobie fatum samodestrukcji. Część psychoanalityków uważa, że doszliśmy do momentu, w którym po wodzie, ogniu, wietrze i ziemi mamy do czynienia z powstaniem nowego żywiołu – pieniądza. Tym bardziej, że temat pieniądza przez dziesięciolecia był swoistym tabu w psychoanalizie. Dopiero od niedawna powstają prace próbujące ująć to zjawisko w psychoanalitycznym rozumieniu. Czy

Ciało w Psychoterapii, Pomiędzy Iluzją a Rzeczywistością. Prezentacja Przypadku Klinicznego

Ciało w Psychoterapii, Pomiędzy Iluzją a Rzeczywistością. Prezentacja Przypadku Klinicznego

II Mini Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, 4.03.2017, Warszawa

Medycyna bazuje na empirycznym doświadczeniu i coraz częściej można spotkać się poglądami podważającymi istnienie zaburzeń somatyzacyjnych, a dolegliwości mogą wynikać z tego, że nauka ta nie zna jeszcze wystarczająco dobrze ludzkiego ciała. Czy jego leczenie za pomocą psychoterapii staję terapeutyczną iluzją? Relacja bowiem pomiędzy ciałem i psyche leżała od samego początku u podstaw zainteresowania psychologii głębi. W wystąpieniu próbowano odpowiedzieć na to pytanie bazując na ilustracji klinicznej pacjenta z uporczywymi bólami psychogennymi (F45.4) w postaci bóli mięśni kończyn górnych i dolnych. Skupiono się także na opisaniu różnych elementów osobowości pacjenta oraz sposobu, w jaki wnosił to

Telefon: Narzędzie w komunikacji czy narzędzie nieświadomości?

Telefon: Narzędzie w komunikacji  czy  narzędzie nieświadomości?

Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICTM – Panel “Psychologia analityczna i psychoterapia w dobie nowych technologii, 07-08.2016, Wrocław

W ostatnich latach widoczna jest coraz większa polaryzacja w środowisku analitycznym dotyczącym stosowania nowoczesnych środków multimedialnych w terapii, zwłaszcza użycia Skype’a i innych komunikatorów. Z jednej strony narasta krytyka i sprzeciw, a z drugiej ta forma terapii nieustannie się rozrasta. Różne instytucje próbują zajmować stanowisko w tej sprawie. Niemniej doniesienia światowe pokazują też odmienny trend. Jednym z nich jest China American Psychoanalytic Alliance, które zrzesza ponad 300 członków będących od ponad 10 lat w szkoleniu analitycznym prowadzonych sesjami przez skype 3-4 w tygodniu.

Ciało w psychoterapii, pomiędzy iluzją a rzeczywistością

Ciało w psychoterapii, pomiędzy iluzją a rzeczywistością

CIAŁO”, II Wrocławska Konferencja Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, 16-17.04.2016, Wrocław

Medycyna bazuje na empirycznym doświadczeniu i coraz częściej można spotkać się poglądami podważającymi istnienie zaburzeń somatyzacyjnych, a dolegliwości mogą wynikać z tego, że nauka ta nie zna jeszcze wystarczająco dobrze ludzkiego ciała. Czy jego leczenie za pomocą psychoterapii staję terapeutyczną iluzją? Relacja bowiem pomiędzy ciałem i psyche leżała od samego początku u podstaw zainteresowania psychologii głębi. W wystąpieniu próbowano odpowiedzieć na to pytanie bazując na ilustracji klinicznej pacjenta z uporczywymi bólami psychogennymi (F45.4) w postaci bóli mięśni kończyn górnych i dolnych. Skupiono się także na opisaniu różnych elementów osobowości pacjenta oraz sposobu, w jaki wnosił to

Ojciec: nowe wyzwania

Ojciec: nowe wyzwania

Ojciec staje się luksusem w dzisiejszych czasach. Są oni w stanie dzisiaj dać znacznie więcej pieniędzy swoim dzieciom niż wolnego czasu. W krajach zachodnich ojciec poświęca swoim dzieciom 7 minut dziennie! W wielu z nich od początku XX wieku liczba rozwodów wzrosła o 700%. W historii ludzkości po cywilizacyjnych wojnach, epidemiach, plagach czy barbarzyńskich inwazjach rodzina była w stanie powrócić do poprzedniego stanu. Czy tym razem będzie podobnie? W przeszłości kładziono też spory nacisk na opisanie ojca tyrana, który krzywdzi swoje dzieci. Jednak nareszcie literatura,

Pieniądz w relacji terapeutycznej

Pieniądz w relacji terapeutycznej

Zebranie Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Oddziału Śląskiego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 28.01.2016, Śląska Szkoła Psychoterapii, Gliwice

Pieniądze są ostatnim emocjonalnym tabu. Ludzie bowiem nauczyli się mówić o swoich pragnieniach, podobnie jak odważniej wyrażają lęk przed śmiercią. Natomiast intryguje milczenie wokół pieniądza, a wiele osób, a wiele osób wprost unika rozmowy o emocjach, jakie one wywołują. Podobnie jest w relacji terapeutycznej, gdzie ten temat długo był skrzętnie omijany. W wystąpieniu jest mowa o roli pieniądza w terapii, zależności ekonomicznej terapeutów od swoich pacjentów oraz o stosowanych obronach przez zajmowaniem się tymi wątkami.