Fenomenologia procesu neurotycznego w ujęciu jungowskim

Fenomenologia procesu neurotycznego w ujęciu jungowskim

24-25.06.2016 Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Warszawa

Jung nie zgadzał się z powszechną w jego czasach tendencją psychiatryczną do poświęcenia ogromnego wysiłku na stworzenie poprawnej klasyfikacji chorób psychicznych. Uświadomił jednocześnie opinii publicznej, że podstawowe przyczyny nerwicy mają naturę psychogenną. Ąż do I wojny światowej przeważały opinie, zarówno w medycynie, jak w psychiatrii, że sama nerwica oraz wszystkie tzw. choroby psychiczne są chorobami mózgu. Stanowisko Junga polegało na tym, że uważał on osobę z nerwicą za obiekt bardziej godny uwagi niż samą nerwicę. Nerwica nie może być odłączona i rozpatrywana oddzielnie od reszty osobowości, lecz musi być umieszczana i rozpatrywana raczej w

Pieniądz. U progu nowego żywiołu

Pieniądz. U progu nowego żywiołu

Instytut Studiów Kulturowych, 24.03.2017, Czeladź

Żyjemy w okresie, w którym jeszcze nigdy instytucje finansowe nie straciły tak ogromnych pieniędzy jak w minionych dziesięciu latach. Stało się to nie z powodu wojny, chorób masowo ogarniających kontynenty czy pierwotnej recesji, lecz z tego powodu, że zbudowano system finansowy niosący w sobie fatum samodestrukcji. Część psychoanalityków uważa, że doszliśmy do momentu, w którym po wodzie, ogniu, wietrze i ziemi mamy do czynienia z powstaniem nowego żywiołu – pieniądza. Tym bardziej, że temat pieniądza przez dziesięciolecia był swoistym tabu w psychoanalizie. Dopiero od niedawna powstają prace próbujące ująć to zjawisko w psychoanalitycznym rozumieniu. Czy

Ciało w Psychoterapii, Pomiędzy Iluzją a Rzeczywistością. Prezentacja Przypadku Klinicznego

Ciało w Psychoterapii, Pomiędzy Iluzją a Rzeczywistością. Prezentacja Przypadku Klinicznego

II Mini Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, 4.03.2017, Warszawa

Medycyna bazuje na empirycznym doświadczeniu i coraz częściej można spotkać się poglądami podważającymi istnienie zaburzeń somatyzacyjnych, a dolegliwości mogą wynikać z tego, że nauka ta nie zna jeszcze wystarczająco dobrze ludzkiego ciała. Czy jego leczenie za pomocą psychoterapii staję terapeutyczną iluzją? Relacja bowiem pomiędzy ciałem i psyche leżała od samego początku u podstaw zainteresowania psychologii głębi. W wystąpieniu próbowano odpowiedzieć na to pytanie bazując na ilustracji klinicznej pacjenta z uporczywymi bólami psychogennymi (F45.4) w postaci bóli mięśni kończyn górnych i dolnych. Skupiono się także na opisaniu różnych elementów osobowości pacjenta oraz sposobu, w jaki wnosił to

Telefon: Narzędzie w komunikacji czy narzędzie nieświadomości?

Telefon: Narzędzie w komunikacji  czy  narzędzie nieświadomości?

Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICTM – Panel “Psychologia analityczna i psychoterapia w dobie nowych technologii, 07-08.2016, Wrocław

W ostatnich latach widoczna jest coraz większa polaryzacja w środowisku analitycznym dotyczącym stosowania nowoczesnych środków multimedialnych w terapii, zwłaszcza użycia Skype’a i innych komunikatorów. Z jednej strony narasta krytyka i sprzeciw, a z drugiej ta forma terapii nieustannie się rozrasta. Różne instytucje próbują zajmować stanowisko w tej sprawie. Niemniej doniesienia światowe pokazują też odmienny trend. Jednym z nich jest China American Psychoanalytic Alliance, które zrzesza ponad 300 członków będących od ponad 10 lat w szkoleniu analitycznym prowadzonych sesjami przez skype 3-4 w tygodniu.

Ciało w psychoterapii, pomiędzy iluzją a rzeczywistością

Ciało w psychoterapii, pomiędzy iluzją a rzeczywistością

CIAŁO”, II Wrocławska Konferencja Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, 16-17.04.2016, Wrocław

Medycyna bazuje na empirycznym doświadczeniu i coraz częściej można spotkać się poglądami podważającymi istnienie zaburzeń somatyzacyjnych, a dolegliwości mogą wynikać z tego, że nauka ta nie zna jeszcze wystarczająco dobrze ludzkiego ciała. Czy jego leczenie za pomocą psychoterapii staję terapeutyczną iluzją? Relacja bowiem pomiędzy ciałem i psyche leżała od samego początku u podstaw zainteresowania psychologii głębi. W wystąpieniu próbowano odpowiedzieć na to pytanie bazując na ilustracji klinicznej pacjenta z uporczywymi bólami psychogennymi (F45.4) w postaci bóli mięśni kończyn górnych i dolnych. Skupiono się także na opisaniu różnych elementów osobowości pacjenta oraz sposobu, w jaki wnosił to

Ojciec: nowe wyzwania

Ojciec: nowe wyzwania

Ojciec staje się luksusem w dzisiejszych czasach. Są oni w stanie dzisiaj dać znacznie więcej pieniędzy swoim dzieciom niż wolnego czasu. W krajach zachodnich ojciec poświęca swoim dzieciom 7 minut dziennie! W wielu z nich od początku XX wieku liczba rozwodów wzrosła o 700%. W historii ludzkości po cywilizacyjnych wojnach, epidemiach, plagach czy barbarzyńskich inwazjach rodzina była w stanie powrócić do poprzedniego stanu. Czy tym razem będzie podobnie? W przeszłości kładziono też spory nacisk na opisanie ojca tyrana, który krzywdzi swoje dzieci. Jednak nareszcie literatura,

Pieniądz w relacji terapeutycznej

Pieniądz w relacji terapeutycznej

Zebranie Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Oddziału Śląskiego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 28.01.2016, Śląska Szkoła Psychoterapii, Gliwice

Pieniądze są ostatnim emocjonalnym tabu. Ludzie bowiem nauczyli się mówić o swoich pragnieniach, podobnie jak odważniej wyrażają lęk przed śmiercią. Natomiast intryguje milczenie wokół pieniądza, a wiele osób, a wiele osób wprost unika rozmowy o emocjach, jakie one wywołują. Podobnie jest w relacji terapeutycznej, gdzie ten temat długo był skrzętnie omijany. W wystąpieniu jest mowa o roli pieniądza w terapii, zależności ekonomicznej terapeutów od swoich pacjentów oraz o stosowanych obronach przez zajmowaniem się tymi wątkami.

Ciało w psychoterapii – iluzja czy prawda?

Ciało w psychoterapii – iluzja czy prawda?

IV Śląskie Warsztaty Psychoterapii pt. „Wyzwania Psychoterapii” 21-22.11.2015, Gliwice

Coraz częściej można spotkać się w psychiatrii z poglądem, że „Nie istnieje żadne zaburzenie psychosomatyczne, jedyna rzecz to ta, że nie rozumiemy jeszcze wystarczająco dobrze ciała” (Kradin, JAP, 2011) Tymczasem relacja pomiędzy ciałem i psyche leżała od samego początku w kręgu zainteresowania psychologii głębi. W wystąpieniu ustosunkowano się do tego dylematu przedstawiając pacjenta będącego od ponad trzech lat w terapii analitycznej, skarżącego się na zaburzenia somatyczne w postaci bóli mięśni. Zaprezentowano, jak pacjent cierpiący na długoterminową chorobę wnosi to do relacji terapeutycznej. Zauważono , że pogorszenia somatyczne mają związek z całkowitym

Kompleks Cierpiącej Matki. Pracując z kulturową i indywidualną traumą.

Kompleks Cierpiącej Matki. Pracując z kulturową i indywidualną traumą.

III Międzynarodowa Europejska Konferencja Psychologii Analitycznej, 27-30.08.2015, Triest, Włochy

Wystąpienie opisuje jak doświadczenie indywidualnej traumy jest połączone z kolektywną traumą. Posługując się klinicznym materiałem z praktyki terapeutycznej, jest analizowana indywidualna i kolektywna trauma z perspektywy jungowskiej idei zbiorowej psyche. Szczególnie skupiono się na kompleksie cierpiącej matki, mającej korzenie głęboko w polskiej kolektywnej psyche. Przedstawiono indywidualne sny pacjentów głęboko odzwierciadlające opisane doświadczenia. Cytując kliniczne przykłady pokazano jak psychiczne obrony są używane jako część „Self Care System” opisanego przez Donalda Kashelda w 1996 roku.

Psychoterapia grupowa pacjentów z schizofrenią

Psychoterapia grupowa pacjentów z schizofrenią

Forum Psychoterapii Psychoz 15.06.2015, Śląska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, SWPS Katowice

Psychoterapia grupowa jest jednym z elementów leczenia psychiatrycznego w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Siemianowicach Śląskich, na który składają się leki, socjalna praca wsparcia, kognitywno – behawioralne techniki, terapię zajęciową, tygodniowe sesję indywidualne, artoterapia i psychoanalityczne myślenie, z którego korzystamy właśnie podczas grupowej psychoterapii. Na co dzień jest to trudna praca wymagająca od terapeutów dużych emocjonalnych umiejętności w nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego. Nie można zapomnieć, że jedną z głównych cech choroby to autyzm. Ocieramy się autystyczny świat, w którym pacjenci komunikują się przez swoje nieuświadomione projekcje, które